#SolidarnizUkrainą | #НасолідарністьзУкраїною

Pruszczanie solidarni z Ukrainą - aktualizujemy informacje na bieżąco

Trwa wojna na Ukrainie. Jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim, będąc gotowymi, w miarę możliwości nieść wszelką konieczną pomoc. Zbiórki, gesty wsparcia, wydarzenia, które związane są z wojną na Ukrainie, wszystko to znajdziecie w jednym miejscu.

[Aktualizujemy informacje na bieżąco]

Aktualności #SolidarnizUkrainą | Новини #НасолідарністьзУкраїною

Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Amber ponownie udzieliło wsparcia i przekazało produkty żywnościowe do Miejskiego Głównego Punktu Zbiórki przy CKiS, który pomaga obywatelom Ukrainy chroniącym się w naszym mieście przed konfliktem zbrojnym.

W ramach działań zrealizowano również projekty w szkołach - potrzebujący wsparcia uczniowie otrzymali dofinansowanie do obiadów oraz wyprawkę dla ucznia (plecaki i pomoce dydaktyczne). Dziś, tj. 11 maja 2022 r., odbyło się spotkanie z zespołem Lions Club, na ręce pani prezydent stowarzyszenia, Katarzyny Gebert, zostały przekazane podziękowania od Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla i dyrektorów szkół za dotychczasową pomoc.
W imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”, który finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Projekt skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24 lutego 2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Działanie współorganizowane jest przez trzy organizacje pozarządowe: Fundację Wolność i Demokracja, Fundację Pomoc „Polakom na wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z pomocy mogą skorzystać:
 • posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych,
 • osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie),
 • obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie),
 • osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie).
Warunkiem uzyskania pomocy jest fakt przybycia na terytorium Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

W ramach projektu można liczyć na pomoc:
 • finansową w wysokości 1505 zł dla osoby dorosłej oraz 752,50 zł dla osoby niepełnoletniej,
 • bezpłatnego kursu języka polskiego dla dorosłych,
 • dofinansowanie kosztów kursów podnoszenia kwalifikacji, kursów zawodowych,
 • dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony: www.wspolnotapolska.org.pl
Informujemy osoby mieszkające na terenie miasta Pruszcz Gdański, że od 18.03.2022 r. (piątek):
 1. wniosek o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest legalny,
 3. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
można składać wyłącznie w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, czynne poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30.

Jednocześnie informujemy, iż obywatele Ukrainy wyżej wymienione wnioski mogą złożyć posiadając numer PESEL oraz numer rachunku bankowego.

Uwaga! Po świadczenie wychowawcze 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy kieruj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym znajdziecie w zakładce Solidarni z Ukrainą.
 

Хочемо повідомити людей, які проживають у місті Прущ Гданський, що з 18.03.2022 (п’ятниця):
 • заяву про виплату грошової допомоги за рахунок проживання та харчування громадян України,
 • одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, належна громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є законним,
 • заява про встановлення права на сімейну допомогу,
можна подати лише за адресою: Муніципальний центр соціальної допомоги в Прущі Гданському, ul. Niepodległości 9, відкритий понеділок 8:00 - 16:00, вівторок-п'ятниця 7:30 - 15:30.

Разом з тим повідомляємо, що громадяни України можуть подавати зазначені заяви з номером PESEL та номером банківського рахунку.

Увага! Щоб отримати 500+ дитячих допомог та капіталу на опіку сім’ї, зверніться до установи соціального страхування.

Більше інформації про перебування громадян України, які втекли від збройного конфлікту, можна знайти у пакеті «Солідарня з Україною».

 
Informujemy, że od 28 lipca 2022 r. zmieniają się zasady wydawania darów w Miejskim Głównym Punkcie Zbiórki, który działa przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim:
 • od 28 lipca pomoc w punkcie otrzymają tylko osoby posiadające kartę rodzinną,
 • o kartę rodzinną można wnioskować w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym,
 • karta rodzinna wydawana jest tylko raz i zachowuje ważność przez trzy miesiące,
 • jedna rodzina otrzymuje jedną kartę rodzinną, bez względu na liczbę osób w rodzinie,
 • paczki z darami będą wydawane tylko raz w miesiącu za okazaniem karty rodzinnej – można przyjść w dowolny czwartek danego miesiąca.

Miejski Punkt Konsultacyjny
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański
(wejście od strony basenu)
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00

Miejski Główny Punkt Zbiórki
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański
(kontenery na terenie centrum)
Czynny: w czwartki w godz. 09:00-14:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański
Czynny: w poniedziałki w godz. 08:00-16:00; od wtorku do piątki w godz. 7:30-15:30
Повідомляємо, що з 28.07.2022 року змінюються правила видачі пакетів допомоги в головному міському пункті гуманітарної допомоги який діє на території Центру культури та спорту в Прущі Гданському:
 • з 28 липня допомогу в пункті отримуватимуть лише люди з сімейною карткою,
 • ви можете подати заявку на отримання сімейної карти в міському консультаційному пункті,
 • сімейна карта видається один раз і діє протягом трьох місяців,
 • одна сім'я отримує одну сімейну карту, незалежно від кількості осіб в сім'ї,
 • пакеті допомоги видаватимуться лише раз на місяць при пред'явленні сімейної картки - приходити можна в будь-який четвер місяця.
Міський консультаційний пункт
Початкова школа №3
ul. Matejki 1
83-000 Pruszcz Gdański
(вхід зі сторони басейну)
Графік роботи: понеділок - п’ятниця: 10:00-13:00

Головний міський пункт надання гуманітарної допомоги
Центр культури і спорту в Прущі Гданському
ul. Chopina 34
83-000 Pruszcz Gdański
Графік роботи: четвер: 09:00-14:00

Міський центр соціального захисту
ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański
Графік роботи: понеділок: 08:00-16:00; вівторок-п'ятниця: 7:30-15:30
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość.

Ankieta jest anonimowa i służy do diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zaplanowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich form pomocy.

Просимо Вас заповнити дану анкету щодо Вашої поточної життєвої ситуації та Ваших планів на майбутнє. Опитування є анонімним. Метою даного опитування є вивчення потреб громадян України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, та з метою планування подальших форм допомоги з боку Уряду Республіки Польща.

Ankietę można znaleźć pod poniższymi linkami:

Ankietę należy wypełnić do 31 sierpnia 2022 r.

Ulotka - anonimowa ankieta dla obywateli Ukrainy/Анонімне опитування громадян України
 
Z dniem 3 sierpnia 2022 r. Miejski Punkt Konsultacyjny dla osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zmienia dni i godziny otwarcia.

Nowe dni i godziny to:
poniedziałek: 10:00-16:00
wtorek-czwartek: 10:00-13:00

W pozostałe dni punkt jest nieczynny.

Punkt mieści się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański (wejście od strony basenu).
3 серпня 2022 року Міський консультаційний пункт для осіб, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року у зв’язку з збройним конфліктом в Україні, змінює дні та години роботи.

Нові дні й години:
Понеділок: 10:00-16:00
Вівторок-четвер: 10:00-13:00

В інші дні пункт не працює.

Пункт знаходиться в ДНЗ No3, вул. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański (вхід з боку басейну).
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w załączniku do pobrania poniżej:

Вища рада адвокатів спільно з радами адвокатів районів організували безоплатну скоординовану правову допомогу громадянам України – постраждалим внаслідок воєнного конфлікту.

Детальну контактну інформацію можна знайти у вкладеному файлі, який можна завантажити нижче:
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim bierze udział w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do literatury w języku ojczystym uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli swój nowy dom. W ramach projektu, wyodrębniliśmy w bibliotece półkę z książkami w języku ukraińskim, co pozwoli ich odbiorcom poczuć się częścią czytelniczej społeczności.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu osób prywatnych (na portalu zrzutka.pl) oraz takich firm i instytucji jak:
Fundacja Lotos,
Fundacja Orlen,
Fundacja PZU,
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego,
Fundacja Powszechnego Czytania,
Wydawnictwo Media Rodzina,
Insignis Media,
Wydawnictwo SQN,
Chełmska Szkoła Rocka,
Linguacious i Avant Assessment,
Agnieszka Andrzejczak i grupa Autorzy Książek Ukrainie.

Patronat nad projektem objęli:
Polskie Radio,r
Polska Sekcja IBBY,
Czas Dzieci,
Biblioteka Narodowa,
Lustro Biblioteki.
Dystrybucją książek zajęła się firma kurierska DPD.
Переклад українською мовою

Повітова та міська публічна бібліотека в Прущі Ґданському бере участь у проекті «Подаруй українським дітям книжку», який реалізують спільно Фундація Metropolia Dzieci та Інститут книги. Мета проекту – забезпечити доступ до літератури рідною мовою для біженців з України, які знайшли свій новий дім у Польщі. У рамках проекту ми виділили в бібліотеці полицю з книгами українською мовою, яка, сподіваємось, дозволить їхнім адресатам відчути себе частиною читацької спільноти.

Проект реалізується завдяки фінансовій підтримці приватних осіб (на веб-сайті spalka.pl) та компаній та установ, таких як:
Фонд Лотос,
Фонд Орлен,
Фонд PZU,
Фонд БГК Я. К. Стечковський,
Основа універсального читання,
Видавництво Медіа Сім’я,
Insignis Media,
Видавництво SQN,
Хелмська Школа Року,
Мовне та авантне оцінювання,
Агнешка Анджейчак та група «Автори книг в Україні.

Шефство над проектом взяли:
Польське радіо,
Польська секція IBBY,
Дитячий час,
Національна бібліотека,
Бібліотечне дзеркало.
Книги розповсюджувала кур’єрська компанія DPD.
Informujemy, że Miejski Główny Punkt Zbiórki przy CKiS, który działa na rzecz obywateli Ukrainy szukających schronienia przed konfliktem zbrojnym w swoim kraju zmienia dni działania od 4 lipca 2022 r.

Punkt otwarty będzie w czwartki w godzinach 9:00-14:00.
повідомляємо вам про це Муніципальний головний пункт збору яка діє на користь громадян України, які шукають притулку від збройного конфлікту змінює дні роботи з
4 липня 2022 р.

Пункт працюватиме по четвергах з 9:00 до 14:00.
Informujemy, że Miejski Główny Punkt Zbiórki przy CKiS, który działa na rzecz obywateli Ukrainy szukających schronienia przed konfliktem zbrojnym w swoim kraju zmienia dni działania od 12 czerwca 2022 r.

Dni i godziny otwarcia punktu: wtorek oraz piątek, godz. 9:00-12:00 oraz 16:00-19:00.
повідомляємо вам про це Муніципальний головний пункт збору яка діє на користь громадян України, які шукають притулку від збройного конфлікту змінює дні роботи з 12 червня.

Дні та години відкриття пункту: вівторок і п'ятниця, 9:00-12:00 та 16:00-19:00. 
W najbliższych dniach nastąpi przerwa w działaniu Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla obywateli Ukrainy.

Punkt będzie nieczynny od 6 czerwca do 10 czerwca 2022 r. Po tym czasie punkt wznowi działalność.

Za utrudnienia przepraszamy.
 

Найближчими днями буде перерва в роботі міського консультаційного пункту для громадян України.

Пункт буде закритий з 6 по 10 червня 2022 року. Після цього пункт відновить роботу.

Просимо вибачення за незручності.
Z dniem 1 czerwca 2022 r. Miejski Punkt Konsultacyjny dla osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zmienił siedzibę i godziny otwarcia.

Obecnie punkt mieści się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański (wejście od strony basenu) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.
 
1 червня 2022 року Міський консультаційний пункт для осіб, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року у зв’язку з збройним конфліктом в Україні, змінив місце розташування та графік роботи.

Наразі пункт знаходиться в ДНЗ No3, вул. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański (вхід з боку басейну) і відкритий з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00.
W całej Polsce prowadzone są działania, których celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w tym trudnym czasie. W Pruszczu Gdańskim także nie brakuje inicjatyw ludzi dobrej woli, którzy chcą przekazać na rzecz naszych wschodnich sąsiadów niezbędne rzeczy. Część pomocy trafia wprost w potrzeby tych, którzy zostali na Ukrainie, aby walczyć o swój kraj, a część do tych, którzy uciekli przed wojną szukając schronienia w naszym kraju. Zewsząd płyną sygnały o zbiórkach i pomocy. Angażują się placówki oświatowe, osoby prywatne, przedsiębiorcy, a także samorząd.

Trafiają do nas ludzie dobrej woli chcący pomóc, oferują mieszkania, pomoc materialną. Staramy się uszeregować wszystkie napływające do nas informacje i właściwie je wykorzystać. Uruchomiliśmy jeden, centralny punkt zbiórek, który mieści się w szklanej sali naszego Centrum Kultury i Sportu, przygotowaliśmy także specjalną podstronę naszego miejskiego serwisu informacyjnego pod nazwą Solidarni z Ukrainą, na której na bieżąco będziemy aktualizować najważniejsze informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz uchodźców – mówi Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

POMOC obywatelom Ukrainy na terenie Pruszcza Gdańskiego - zgłoś się do:
Możesz tu zgłosić chęć pomocy, wolontariat lub uzyskać aktualne informacje dotyczące spraw dziejących się w temacie uchodźców w naszym mieście.
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Sprawy ogólne (wolontariat, wolne lokale, pomoc rzeczowa): tel. +48 726 160 726, +48 500 073 900
Sprawy oświatowe, edukacja: +48 603 935 744
Pesel, meldunek: +48 58 775 99 62
Pomoc społeczna: +48 606 393 091

Punkt centralny zbiórki rzeczy, niezbędnych na Ukrainie:
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (Szklana Sala), ul. Chopina 34
Punkt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00.
Zostawisz tu rzeczy potrzebne dla obywateli Ukrainy, którzy walczą o swoją ojczyznę, osoby potrzebujące pomocy na miejscu, uchodźcy mogą tu uzyskać pomoc rzeczową.
 
Sprawdź jakie rzeczy są potrzebne! W miejskim serwisie informacyjnym znajdziesz aktualne dane dotyczące najpotrzebniejszych rzeczy wejdź na:
https://pruszcz-gdanski.pl/pruszczaniesolidarnizukraina.qbpage
 

По всій Польщі проводяться заходи з метою допомогти українським громадянам у цей непростий час. У Прущі Гданському також є багато ініціатив людей доброї волі, які хочуть пожертвувати необхідні речі нашим східним сусідам. Частина допомоги йде безпосередньо на потреби тих, хто залишився в Україні воювати за свою країну, а частина – на тих, хто втік від війни, шукаючи притулку в нашій країні. Звідусіль є сигнали про благодійні збори та допомогу. До справи долучаються навчальні заклади, приватні особи, підприємці та органи місцевого самоврядування.

«До нас приходять люди доброї волі, які хочуть допомогти, запропонувати житло та матеріальну допомогу. Ми намагаємося систематизувати всю інформацію, яка надходить до нас, і використовувати її належним чином. Ми запустили один, центральний збірний пункт, який розташований у скляній залі нашого Культурно-спортивного центру, ми також підготували спеціальну веб-сторінку нашої міської інформаційної служби ‟Солідарні з Україною”, де будемо оновлювати найважливішу інформацію про дії, спрямовані на підтримку біженців», – каже Януш Врубель, мер Пруща Гданського.

ДОПОМОГА громадянам України в Прущі Гданському – можна звертатися:
Тут ви можете повідомити про своє бажання допомогти, стати волонтером або отримати актуальну інформацію з питань на тему біженців у нашому місті.
Муніципальний центр антикризового управління:
 • напишіть на електронну пошту: gcrum@pruszcz-gdanski.pl
 • заповніть форму https://forms.gle/FhRTyqfYaMXxzYoN6
 • зателефонуйте нам:
Загальні питання (волонтерство, вільні приміщення, матеріальна допомога): тел. +48 726 160 726, +48 500 073 900
Питання освіти, навчання: +48 603 935 744
Pesel (ідентифікаційний номер особи), реєстрація (прописка): +48 58 775 99 62
Соціальна допомога: +48 606 393 091

Центральний пункт збору предметів першої необхідності для України:
Культурно-спортивний центр у Прущі Гданському (Скляний зал), вул. Шопена 34
Пункт працює з понеділка по неділю з 8:00 до 20:00.
Тут ви можете залишити речі, необхідні громадянам України, які борються за Батьківщину, людям, які потребують допомоги на місці, а біженці можуть тут отримати речову допомогу.
 
Перевірте, які речі потрібні! В інформаційній службі міста ви знайдете актуальні дані про найнеобхідніше, зайдіть за посиланням:

Od maja Miejski Główny Punkt Zbiórki w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim będzie czynny 2 dni w tygodniu w poniedziałki i piątki w godzinach 9:00-12:00 oraz 16:00-19:00.
 З травня Муніципальний головний збірний пункт у Культурно-спортивному центрі в Прущі Гданському працюватиме 2 дні на тиждень у понеділок та п’ятницю, з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 19:00. вечора

Перекладено google translate

W imieniu Starosty Powiatu Gdańskiego informujemy o Punkcie Wsparcia dla obywateli Ukrainy.
Punkt Wsparcia oferuje pomoc uchodźcom w znalezieniu pracy, założeniu konta bankowego, profilu zaufanego, tłumaczeń oraz spraw związanych z wynajęciem mieszkań na terenie Powiatu Gdańskiego.

Punkt Wsparcia mieści się przy ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim,
czynny: poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 do 17:00.
telefon: +48 660 758 716

Dodatkowo obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc psychologiczną,
poniedziałek: 10:00 do 15:00
wtorek, środa, czwartek: 10:00 do 16:00
piątek: 9:00 do 17:00
telefon: +48 660 758 716 lub +48 502 74 919

            


Від імені старости Гданського повіту повідомляємо про Пункт підтримки громадян України.
Пункт підтримки пропонує біженцям допомогу у пошуку роботи, відкритті банківського рахунку, довіреному профілі, перекладах та питаннях, пов’язаних з орендою квартир у Гданському повіті.

Пункт підтримки знаходиться за адресою вул. Wojska Polskiego 30 в Прущі Гданський,
відкритий: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 17:00.
телефон: +48 660 758 716


Крім того, громадяни України можуть отримати психологічна допомога,
Понеділок: з 10:00 до 15:00.
вівторок, середа, четвер: з 10.00 до 16.00
П'ятниця: з 9:00 до 17:00.
телефон: +48 660 758 716 або +48 502 74 919

 

 

 

Od środy, 1 czerwca 2022 r. zmienia swoją siedzibę Miejski Punktu Konsultacyjny dla osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Miejski Punktu Konsultacyjny zlokalizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański (wejście od strony basenu), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.

Do końca maja 2022 r. Miejski Punktu Konsultacyjny mieści się przy ul. Krótkiej 6, 83-000 Pruszcz Gdański, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00.
 

З середи, 1 червня 2022 року, змінює місце розташування Муніципальний консультаційний пункт для осіб, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Міський консультаційний пункт буде за адресою ДНЗ No3, вул. Матейки 1, 83-000 Pruszcz Gdański (вхід з боку басейну), відкритий з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00.

До кінця травня 2022 року Міський консультаційний пункт знаходиться за адресою вул. Коротка 6, 83-000 Pruszcz Gdański, працює з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 14:00.Перекладач Google

Informujemy, że Miejski Główny Punkt Zbiórki przy CKiS, który działa na rzecz obywateli Ukrainy szukających schronienia przed konfliktem zbrojnym w swoim kraju zmienia dni działania w związku z Dniami Pruszcza (odbywają się 11-12 czerwca 2022 r.).

Zamiast 10 czerwca 2022 r. (piątek) oraz 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) punkt będzie otwarty 9 czerwca 2022 r. (czwartek) oraz 14 czerwca 2022 r. (wtorek). Godziny pozostają bez zmian: 09:00-12:00 oraz 16:00-19:00.
Будь ласка, зверніть увагу на це Муніципальний головний пункт збору, яка діє на користь громадян України, які шукають притулку від збройного конфлікту у своїй країні змінює дні відкриття у зв’язку з Днями Пруща (проводяться 11-12 червня 2022 року).

Замість 10 червня 2022 року (п’ятниця) та 13 червня 2022 року (понеділок) пункт працюватиме 9 червня 2022 року (четвер) та 14 червня 2022 року (вівторок). Години роботи залишаються незмінними: 09:00-12:00 та 16:00-19:00.
 
W Gdyni rozpoczął działalność (UNHCR) punkt świadczący pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Placówka mieści się w budynku dawnej szkoły ”jedynki” przy ul.10 lutego 26, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:30.

Uchodźcy mogą uzyskać pomoc finansową z budżetu ONZ, która przyznawana jest na okres 3 miesięcy w kwocie 700 zł na osobę plus 600 zł na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi cztery), a także wsparcie psychologiczne i prawne. Aby umówić się na spotkanie i zapisać się do programu należy wcześniej wypełnić formularz dostępny TUTAJ

Wsparcie finansowe przekazywane jest w formie czeku BLIK, osoby ubiegające się o tę pomoc powinny posiadać własny telefon. Przyznane świadczenia można podjąć w większości bankomatów.
W założeniu z pomocy UHCR w Gdyni korzystać mogą osoby w kryzysie uchodźczym nie tylko z Gdyni, ale także z całej Metropolii. 
 

Пункт надання фінансової допомоги біженцям з України, яким керує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розпочав свою діяльність у Гдині (УВКБ ООН).

Об'єкт розташований у будівлі колишньої школи «Джединка» за адресою вулиця 26 10 лютого, яка працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:30.

Біженці можуть отримати фінансову допомогу з бюджету ООН, яка надається терміном на 3 місяці в розмірі 700 злотих на людину плюс 600 злотих для іншої особи в сім'ї (межа людей - чотири), а також психологічну і юридичну підтримку. Щоб записатися на прийом і записатися на програму, необхідно заповнити форму, доступну ТУТ

Фінансова підтримка надається у вигляді чека BLIK, люди, які звертаються за цією допомогою, повинні мати власний телефон. Надані пільги можна скористатися в більшості банкоматів.
В принципі, допомогою УВКПЛ в Гдині можуть скористатися люди, які опинилися в кризі біженців, не тільки з Гдині, а й з усієї митрополії.
 

Перекладач Google

Z radością informujemy, że Fundacja LPP przekazała odzież do Miejskiego Głównego Punktu Zbiórki przy CKiS (ul. Chopina 34). Odzież będzie wydawana sukcesywnie przez najbliższe tygodnie potrzebującym obywatelom Ukrainy, którzy schronili się w Pruszczu Gdańskim przed konfliktem zbrojnym. Punkt otwarty jest w poniedziałki i piątki w godz. 09:00-12:00 oraz 16:00-19:00.
Ми раді повідомити, щоФонд LPP передав одяг до міського головного пункту збору (вулиця Chopina 34). Одяг буде послідовно розподілено протягом наступних кількох тижнів нужденним громадянам України, які знайшли притулок у Прущі Гданському від збройного конфлікту. Ункт працює по понеділках і п'ятницях з 9-12:00 та 16:00-19:00.

 
Już jutro (16.03.2022 r.) ruszy procedura wydawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym. Sprawdź gdzie się zgłosić, aby otrzymać numer PESEL, jeśli mieszkasz w mieście Pruszcz Gdański i po co będzie Ci potrzebny ten numer.

Wnioski składać można w:
Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
ul. Krótka 6, Pruszcz Gdański
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30

Specjalnie z powodu uruchomienia tej procedury wydłużyliśmy prace tego referatu, niemniej jednak w pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności obsługiwać będziemy osoby, które mają tymczasową kartę mieszkańca.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
 • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego
 • oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.
Co jest potrzebne?
 • wypełniony literami alfabetu łacińskiego wniosek o nadanie numeru PESEL - wnioski znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej lub pobrać w pukncie konsultacyjnym (ul. Krótka 6, 83-000 Pruszcz Gdański)
 • jedno zdjęcie biometryczne o wymiarach 35 x 45mm. (podobnie jak do paszportu),
 • dokument, na podstawie, którego wnioskujący przekroczył granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). W razie konieczności prosimy o udanie się 
Uwaga! Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 

PESEL będzie nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne będzie również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Procedura nadania numeru PESEL jest bezpłatna. 

Jeśl obywatel Ukrainy, przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju otrzymał PESEL przed 16 marca 2022 r. musi ponownie zgłosić się do Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można będzie także utworzyć i aktywować profil zaufany, który pozwoli na korzystanie z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl (Дія пл).

Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwoli potwierdzić tożsamość tak samo skutecznie, jak dowód osobisty lub paszport. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane - m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL. Będzie on przydatny m.in. przy korzystaniu z usług medycznych czy przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy o pracę. Sam numer PESEL natomiast jest niezbędny do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej czy 500+.

Skąd pobrać aplikację mObywatel? mObywatel dostępny jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż). Co ważne, aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) są dobrowolne i w pełni bezpłatne.

Więcej na ten temat diia.pl przeczytasz tu: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua
 

Завтра (16 березня 2022 року) розпочинається процедура видачі номерів PESEL громадянам України, які покинули країну через збройний конфлікт. Дізнайтеся, куди звернутися, щоб отримати номер PESEL, якщо ви живете в місті Прущ Гданський і навіщо вам цей номер.

Заявки можна подавати за адресою:
Відділ у справах громадян Ратуші Пруща Гданського
вул. Коротка 6, Прущ Гданський
Понеділок 9:00 - 17:00
Вівторок-п'ятниця 7:30 - 15:30

Тим паче, що через запуск цієї процедури ми продовжили роботу цього паперу, але в перші дні реєстрації є можливість значно продовжити час очікування вирішення питання, тому, по можливості, перенесіть візит на наступний днів. Водночас повідомляємо, що в першу чергу обслуговуватимемо людей, які мають карту тимчасового проживання.

Громадянин України отримає номер PESEL, якщо:
 • є громадянином України, або
 • є громадянином України та має Карту поляка, або
 • є членом найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка, або
 • є дружиною громадянина України, але не має громадянства України
 • і прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями в цій країні.
Що потрібно
 • заявка на номер PESEL, заповнена літерами латинського алфавіту - заявки можна знайти у Бюлетені публічної інформації або завантажити в розділі консультацій (ul. Szybka 6, 83-000 Pruszcz Gdański)
 • одну біометричну фотографію розміром 35 х 45 мм. (схожий на паспорт),
 • документ, на підставі якого заявник перетинав кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, карта поляка, свідоцтво про народження у випадку дітей). Якщо потрібно, йдіть, будь ласка
Увага! Під час подачі заяви у запитуваної особи також знімуть відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років.

PESEL буде видаватися як дорослим, так і дітям. Кожна особа, якій виповнилося 12 років, має з’явитися особисто при подачі заяви. Також необхідно буде привести дитину молодшого віку, але тільки за умови відсутності у опікуна документа, що посвідчує особу дитини.

При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує виконання різних формальностей онлайн (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).

Процедура присвоєння номера PESEL є безкоштовною.

Якщо громадянин України, який прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями в цій країні, отримав PESEL до 16 березня 2022 року, він повинен знову повідомити до Департаменту громадянських справ Ратуша Пруща Гданського, фотографії та відбитки пальців. Відповідно до Закону, їм необхідно скористатися рішеннями допомоги, передбаченими Законом про допомогу громадянам України.

Окрім присвоєння номера PESEL, можна буде створити та активувати довірений профіль, який дозволить використовувати програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл).

Документ Diia.pl (Дія пл) дозволить вам підтвердити свою особу так само ефективно, як і посвідчення особи чи паспорт. Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім'я та прізвище, фото та номер PESEL. Це буде корисно, серед іншого при користуванні медичними послугами або при поданні своїх даних при укладенні трудового договору. Сам номер PESEL необхідний для використання соціальної допомоги або 500+ пільг.

Де я можу завантажити програму mObywatel? mObywat доступний в App Store і Google Play. Додаток працює на смартфонах з Android 6.0 (і вище) та iOS 13.0 (і вище). Важливо, що програма mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл) є добровільними та повністю безкоштовними.

Детальніше про diia.pl можна прочитати тут: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua