x
  • Home
  • Lista aktualności
  • Jak podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód? Urząd pracy ma na to 18 pomysłów
Image

Jak podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód? Urząd pracy ma na to 18 pomysłów

Asystent stomatologa, specjalista ds. marketingu, HR-owiec, a może certyfikowany operator maszyn CNC. To tylko wybrane zawody, w jakich będą mogli pracować gdańscy bezrobotni po ukończeniu któregoś z 18 bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Gdański Urząd Pracy. Udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 30. rok życia i są zarejestrowane w GUP.

W Gdańskim Urzędzie Pracy rusza nabór osób, które chciałyby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu grupowym i zdobyć w ten sposób nowe kwalifikacje zawodowe. Do wyboru jest 18 kursów, wśród nich: Operator maszyn CNC z certyfikatem TÜV, Operator obrabiarek konwencjonalnych - tokarz z egzaminem czeladniczym, Certyfikowany kurs rachunkowości od podstaw, Kadry i płace z obsługą programów Płatnik/Symfonia/Optima, SketchUp od podstaw, Asystentka stomatologiczna, Monter rurociągów okrętowych czy Glazurnik – posadzkarz z egzaminem czeladniczym. Pełna lista szkoleń dostępna jest na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy - https://gdansk.praca.gov.pl/zapisy-na-szkolenie

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w GUP, które ukończyły 30. rok życia*. W przypadku mężczyzn wymagane jest również spełnienie trzeciego warunku, jest nim przynależność do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  • ukończony 50 rok życia,
  • posiadanie wykształcenia najwyżej średniego (z wyłączeniem wyższego i pomaturalnego/policealnego).
Należy także pamiętać, że w przypadku niektórych szkoleń mogą obowiązywać wstępne wymagania kwalifikacyjne. W przypadku kursu Monter instalacji gazowych od kandydatów wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z kolei osoby, które chciałyby wziąć udział w zajęciach Tester manualny, muszą legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz znajomością języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych opisane są w Planie szkoleń na rok 2022. Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej urzędu pracy.

Jak zapisać się na szkolenie?
Rejestracja kandydatów prowadzona jest u doradców klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego lub za pośrednictwem e-formularza dostępnego na stronie internetowej GUP. Wystarczy wskazać w nim wybrany przez siebie kurs oraz podać niezbędne dane kontaktowe. Z podjęciem decyzji nie należy jednak zwlekać. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna opinia doradcy klienta.

Dodatkowe informacje
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnikom przysługuje stypendium, którego wysokość uzależniona jest od czasu trwania szkolenia (10,43 zł za godzinę szkolenia).
Szczegółowe informacje związane z udziałem oraz rekrutacją w szkoleniach można uzyskać u doradców GUP:


* Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.