Image

Złóż deklarację dotyczącą swojego źródła ciepła

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym poprawę jakości powietrza. Baza ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał.

Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021 r. Od tego czasu do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków oraz lokali mają obowiązek zgłaszania źródła ogrzewania.

Sposób złożenia deklaracji:
  • przez internet: www.zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej poprzez złożenie/ wysłanie w odpowiedniego formularza do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego ( deklaracje dostępne na stronie  https://www.gunb.gov.pl/ zakładka „do pobrania”).