• Home
  • Lista aktualności
  • Przebudowa budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim – podpisanie umowy z wykonawcą
Image

Przebudowa budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim – podpisanie umowy z wykonawcą

Dnia 02 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański została podpisana umowa dotycząca przebudowy budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie prac planowane jest na 02 października 2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie instalacji elektrycznej, pomieszczeń wc na parterze oraz montaż sufitów podwieszanych w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na działkach nr 42/1 jednostka ewidencyjna 220401_1 Miasto Pruszcz Gdański, obręb ewidencyjny 0013, obręb 13 na podstawie pozwolenia na budowę nr 576/2023 (AB.6740.759.2023.JNM) z dnia 14.07.2023 r.

Wykonawca: TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański

Koszt inwestycji: 797 702,29 zł.