• Home
  • Lista aktualności
  • Wyniki konsultacji społecznych dot. treści Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego
Image

Wyniki konsultacji społecznych dot. treści Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego

Konsultacji społeczne dotyczące przygotowania zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański zostały przeprowadzone od 31 maja do 10 czerwca 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/370/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego.

Konsultacje zrealizowane zostały w formie:
  • formularza elektronicznego dostępnego pod adresem konsultacje.pruszcz-gdanski.pl,
  • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
  • spotkania otwartego, które odbyło się 5 czerwca 2024 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. Poprowadziła je firma Projekt: Miasto.

Łącznie wpłynęło 11 formularzy z uwagami - 8 w formie elektronicznej oraz 3 w formie papierowej. Zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane, a szczegółowe wyniki konsultacji wraz z odpowiedziami na kwestie poruszone w formularzach można znaleźć w pliku PDF oraz na stronie konsultacje.pruszcz-gdanski.pl.

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury. Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.