Image

Kolejne nieruchomości na sprzedaż - sprawdź ofertę!

2 sierpnia 2024 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych leżących na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. 

Jakie nieruchomości są na sprzedaż?

działka oznaczona na mapie miasta
1. Działki nr 1/13 i 2/19 obręb 8 o powierzchni 82 100 m2, lokalizacja: ul. NSZZ Solidarność, numery ksiąg wieczystych GD1G/00045335/7, GD1G/00068799/4
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 800 000 zł.


działka oznaczona na mapie miasta
2. Działka nr 109/3 obręb 7 o powierzchni 556 m2, lokalizacja: ul. Grunwaldzka, numer księgi wieczystej GD1G/00040331/9
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 280 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta
3. Działka nr 67/1 obręb 10 o powierzchni 978 m2, lokalizacja: rejon ul. Juliusza Słowackiego 84, numer księgi wieczystej GD1G/00045439/6
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 590 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta
4. Działki nr 66/1 obręb 10 o powierzchni 175 m2, lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego, numer księgi wieczystej GD1G/00040506/2
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 000,00 zł.

Wszystkie nieruchomości są własnością Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Gospodarka Nieruchomościami / Przetargi nieruchomości pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl

Ważne daty

Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2024 r. od godziny 10:00, co 20 minut w sali posiedzeń nr 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem, na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 30 lipca 2024 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Karty informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z kartami informacyjnymi nieruchomości, które umieszczono poniżej. Skrótowe informacje dotyczące nieruchomości można również pobrać w formacie PDF: nieruchomości na sprzedaż - karty informacyjne.