Image

I sesja inauguracyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański

7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański. Na sali obrad ślubowanie złożyli nowi radni wybrani przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku.

Po ślubowaniu rozpoczęto proces wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pruszcz Gdański IX kadencji. W głosowaniu tajnym Rada Miasta wybrała:
Małgorzatę Czarnecką-Szafrańską na Przewodniczącą Rady Miasta Pruszcz Gdański,
Ireneusza Czerneckiego i Adama Bodo na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Następnie Janusz Wróbel, wybrany przez mieszkańców na stanowisko Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, złożył przed Radą Miasta ślubowanie.

Po sesji wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia grupowe.