Image

81 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Wspólnie z samorządowcami, organizacjami kombatanckimi oraz służb mundurowych upamiętniliśmy 81. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.