Afera w bibliotece!

Dyrekcja, pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Starostwo powiatowe w Pruszczu Gdański zapraszają udziału w IV już Powiatowym Konkursie Literackim pt. Afera w Bibliotece.

Patronat Honorowy - Starosta Gdański Marian Cichon.
  • Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych z powiatu gdańskiego.
 
  • Jak wziąć udział w konkursie?
1. Zapoznaj się z Regulaminem.
2. Napisz pracę nawiązującą do tematu „Afera w bibliotece”.
3. Wyślij pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl.
4. Termin nadsyłania prac: Pracę konkursową należy dostarczyć do 1 maja w formie elektronicznej.
  • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki w maju, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową. 
  • Czekają na Was atrakcyjne nagrody!
  • Regulamin oraz zgody: https://biblioteka-pruszcz.pl/afera-w-bibliotece-2/