Konkurs plastyczny dla dzieci pt. Pisanka Wielkanocna

 • Home
 • Wydarzenia
 • Konkurs plastyczny dla dzieci pt. Pisanka Wielkanocna
Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim zapraszają przedszkolaków oraz uczniów klas 1-6 do udziału w konkursie plastycznym pt. Pisanka wielkanocna.

Przedmiot konkursu, adresaci:
 • Konkurs adresujemy do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3, 4-6.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy oraz poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i wyrażenie zgody na przekazanie pracy na rzecz organizatora.
 • Oceniać będziemy estetykę pracy, kreatywność, pomysłowość w wykorzystaniu materiałów do stworzenia pracy.
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału.
 • Technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.).
 • Pracę wykonujemy samodzielnie.
 • Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek/klasa, telefon. Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w plikach do pobrania.
 • Termin i miejsce składania prac: prace należy złożyć do 27.03.2023 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 34.
 • Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu do dnia 04.04.2023 r.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 • Laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie.
 • Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Joanna Łabasiewicz, pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu: (58) 682 34 79.
 • Przed udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i niezbędnych zgód, które znajduje się na stornie internetowej biblioteki: https://www.biblioteka-pruszcz.pl