Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Po nitce do kłębka” dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej

  • Home
  • Wydarzenia
  • Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Po nitce do kłębka” dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej
6 czerwca 2023 roku w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim odbędzie się Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Po nitce do kłębka” dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, zachęcanie do czytania utworów spoza kanonu lektur, mobilizowanie do zdobywania wiedzy poprzez czytanie literatury dla dzieci oraz wyrabianie nawyku sięgania po książkę jako jednego ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Konkursu kierowany jest do uczniów klas I – III edukacji wczesnoszkolnej i rozstrzygnięty zostanie na trzech poziomach. Konkurs będzie składał się z następujących elementów:
  • pisemna odpowiedź na stawiane pytania dotyczące treści umieszczonych we wskazanej lekturze,
  • prezentacja ustna jednej z głównych postaci lektury.

WYKAZ LEKTUR KONKURSOWYCH:
Klasa I:
Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes "Operacja rower".

Klasa II:
Renata Piątkowska "Biuro detektywistyczne. Dziurka od klucza".

Klasa III:
Marta Guzowska "Detektywi z Tajemniczej 5. Zagadka zbuntowanego robota".