Budżet Obywatelski na rok 2023 - głosowanie

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu kwoty, z której przez samorząd zostaną zrealizowane projekty w oparciu o pomysły i potrzeby mieszkańców.

Pruszczanie co roku zgłaszają projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie biorą udział w głosowaniu na te zadania, które według nich powinny zostać zrealizowane. Dzięki inicjatywie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania na wybrane projekty, każdy może zdecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków życia całej społeczności.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski stanowi wyodrębnioną część budżetu miejskiego. Co roku wysokość środków określana jest przez Radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański w drodze uchwały. Mieszkańcy miasta w ramach konsultacji społecznych zapraszani są do zgłaszania pomysłów, na co powinny zostać przeznaczone środki z Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców z miejskiej kasy jest 600 tys. zł, w tym na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł. Konsultacje kończą się etapem głosowania.

Po co nam Budżet Obywatelski?
To działanie wzmacnia zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór zadań, które zostaną zrealizowane z budżetu miasta w przyszłym roku. Dzięki głosowi mieszkańców lokalne władze wiedzą więcej o ich potrzebach. Czas zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego to moment, aby powiedzieć głośno, np. tu przydałby się przystanek, tam potrzebujemy mieć więcej zieleni, na osiedlu potrzebujemy więcej ławek, w okolicy nie ma placu zabaw i chcielibyśmy go mieć. Wystarczy złożyć wniosek i opisać potrzeby. Wielu pruszczan skorzystało z tej możliwości, przed nami ostatni etap konsultacji — głosowanie!

Kiedy i jak zagłosować?
Głosowanie odbędzie się od 5 do 19 września 2022 r.

Swój głos można oddać na dwa sposoby:
1. Online — osoby korzystające z internetu będą mogły poprzeć swoich faworytów online, wchodząc na stronę www.bo.pruszcz-gdanski.pl i tam wypełniając odpowiedni formularz.
2. Offline — prowadzone będzie także głosowanie metodą tradycyjną, papierową. Wypełniony papierowy formularz (kartę głosowania) będzie trzeba wrzucić do urny wystawionej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub wysyłać pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (liczy się data stempla pocztowego). Formularz można ściągnąć ze strony bo.pruszcz-gdanski.pl/lub pobrać z Biura Podawczego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20). Należy pamiętać, że niezależnie od metody głosowania, będzie można to zrobić dopiero od 5 września 2022 r.

W tym roku zagłosujesz także w plenerze!
Specjalnie dla mieszkańców na terenie miasta pojawią się także mobilne punkty do głosowania, będzie można z nich skorzystać:
  • w sobotę 10.09.2022 r. w godz. 12:00-16:00 w parku w centrum miasta przy ul. Mickiewicza,
  • w niedzielę 11.09.2022 r. w godz. 12:00-16:00 na terenie rekreacyjnym na Osiedlu Bursztynowym.
Materiały dostępne w punktach pozwolą na zapoznanie się z wszystkimi projektami oraz zagłosowanie poprzez formularz online na wybrane zadania. Plenerowym punktom towarzyszyć będą atrakcje – rodzinna fotobudka, animacje balonowe oraz brokatowe tatuaże.
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego – bez względu na wiek.
 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:
  • od 1 do 30 kwietnia 2022 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2023,
  • maj/czerwiec/lipiec 2022 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów,
  • sierpień 2022 r. - opublikowanie propozycji listy zadań,
  • 5-19 września 2022 r. - głosowanie nad listą proponowanych zadań,
  • do 07 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów oraz zasad głosowania na nie można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.