Światowy Dzień Sybiraka oraz odsłonięcie pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską

  • Home
  • Wydarzenia
  • Światowy Dzień Sybiraka oraz odsłonięcie pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską
Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Sybiraka oraz uroczystego odsłonięcia pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską, które odbędzie się w parku przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim. W trakcie uroczystości pod pomnikiem złożone zostaną kwiaty.

Ten dzień uczcimy dwoma wydarzeniami:

Miejsce: Park przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim
11:00 uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniające zbrodnię katyńską

Miejsce: Do Wiedemanna, ul. Krótka 6 Pruszcz Gdański
17:00 Koncert piosenek 20-lecia międzywojennego i kresowych "Jak za dawnych lat". Wystąpią Anna i Romuald Spychalscy oraz Przemysław Radziszewski. Wstęp wolny.
 

17 września obchodzić będziemy 82 rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Dzień ten po odzyskaniu przez Polskę suwerenności stał się symbolem krzywd doznanych z rąk wschodniego sąsiada. Przez dziesięciolecia prawdę o losach Polaków wywiezionych na wschód i więzionych w sowieckich łagrach pielęgnowali sybiracy oraz ich potomkowie. Po przełomie 1989 r. zdecydowano, że 17 września obchodzony będzie jako Światowy Dzień Sybiraka.

Agresja sowiecka to nie tylko zsyłki, ale w konsekwencji także eksterminacja polskich jeńców wojennych znana jako zbrodnia katyńska. 81 lat temu, 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) podjęło formalną decyzję w sprawie przeprowadzenia masowego mordu na niewinnych obrońcach Rzeczpospolitej Polskiej przetrzymywanych po agresji Związku Sowieckiego na Polskę w obozach „specjalnych” w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w kilku więzieniach NKWD na terenie przedwojennych wschodnich województw RP.
 
Według wyliczeń podanych w dokumencie z 5 marca 1940 r. plan wymordowania dotyczył: „W obozach dla jeńców wojennych (…) 14.736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu - według narodowości ponad 97% Polaków. Wśród nich: generałów, pułkowników i podpułkowników - 295, majorów i kapitanów - 2.080, poruczników, podporuczników i chorążych - 6.049, oficerów i młodszych dowódców policji, straży granicznej i żandarmerii - 1.030, szeregowych policjantów, żandarmów, dozorców więziennych i agentów wywiadu - 5.138, urzędników, obszarników, księży i osadników [wojskowych] - 144. W więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi przetrzymywanych jest ogółem 18.632 aresztowanych (wśród nich 10.685 Polaków), w tej liczbie: byłych oficerów - 1.207, byłych policjantów, agentów wywiadu i żandarmów - 5.141, szpiegów i dywersantów - 347, byłych obszarników, fabrykantów i urzędników - 465 członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych] i powstańczych organizacji i różnych k-r [kontrrewolucyjnych] elementów - 5345, zbiegów - 6.127”.
 
W ten sposób bez procesów sądowych i z pogwałceniem elementarnych zasad funkcjonowania cywilizowanego świata przesądzony został tragiczny los tysięcy Polaków uznanych przez Stalina i jego katów za „zatwardziałych, nierokujących poprawy wrogów władzy sowieckiej”. Zbrodniczą operację likwidacyjną rozpoczęto 3 kwietnia 1940 r. Jest ona kwalifikowana jako ludobójstwo.