Budżet Obywatelski na 2022

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu Projekty realizowane są zatem przez samorząd w oparciu o pomysły mieszkańców.

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu Projekty realizowane są zatem przez samorząd w oparciu o pomysły mieszkańców.

Pruszczanie co roku zgłaszają projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie biorą udział w głosowaniu na te zadania, które według nich powinny zostać zrealizowane. Dzięki inicjatywie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania na wybrane projekty, każdy może zdecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków życia całej społeczności.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:
  • od 1 do 30 kwietnia 2021 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2022,
  • maj/czerwiec/lipiec 2021 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów,
  • sierpień 2021 r. - opublikowanie propozycji listy zadań,
  • 13-27 września 2021 r. - głosowanie nad listą proponowanych zadań (trwa!),
  • do 14 października 2021 r. - ogłoszenie wyników głosowania,
  • do 16 października 2021 r. - ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów oraz zasad głosowania na nie można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.