Image

Inicjatywa lokalna weź udział w konsultacjach społecznych

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Celem konsultacji społecznych jest zasięgnięcie opinii na temat projektu aktu prawa miejscowego, który znaleźć można w załączeniu do niniejszej informacji.

Konsultacje adresowane są do mieszkańców Pruszcza Gdańskiego oraz organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego. Konsultacje przeprowadza się przy wykorzystaniu platformy konsultacji społecznych dostępnej na stronie internetowej: https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne 

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 20 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.