Image

Rozpoczynasz nowy projekt inwestycyjny? Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji!

Polska Strefa Inwestycji to instrument, który pozwala uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm. Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej!

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:
  • być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją,
  • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,
  • spełniać kryteria ilościowe,
  • spełniać kryteria jakościowe.
Szczegóły na temat warunków znajdują się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/jakie-warunki-trzeba-spelnic.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 12 lub 15 lat. Pięć kroków do uzyskania wsparcia:
  1. kontakt z Działem Inwestycji Strefowych PSSE Pomorskie: 693 204 204; oddział Toruń: 56 653 00 47; oddział Włocławek: 601 975 570,
  2. wstępna weryfikacja projektu,
  3. złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu,
  4. rozpatrzenie wniosku przez PSSE,
  5. wydanie decyzji o wsparciu.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z partnerami (m.in. BGK, ARP) zaprasza też przedsiębiorców na cotygodniowe webinaria, w czwartki o 10:00, dotyczące dostępnej dla nich pomocy publicznej.

Pełne informacje, wraz z zasadami wspierania inwestycji oraz mapą Polskiej Strefy Inwestycji znajdują się w serwisach:
https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji
https://www.strefa.gda.pl