Image

76. rocznica powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy

24 marca 2021 r. w mieście Pruszcz Gdański upamiętniono 76 rocznicę powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Radni, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem Nike na placu Jana Pawła II.