• Home
 • Powiatowy konkurs plastyczny - Pomagam, to ma sens
Image

Powiatowy konkurs plastyczny - Pomagam, to ma sens

W imieniu Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej – Filii w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „Pomagam, to ma sens”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klasy I szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego.

Propozycje do wyboru dla uczniów w zakresie artystycznej interpretacji tematu:
 • przykłady, jak można pomagać w życiu codziennym rodzicom, dziadkom, przyjaciołom, sąsiadom itp.,
 • przykłady, jak można pomagać w potrzebie ludziom, zwierzętom, środowisku naturalnemu itp.,
 • przedstawienie inspirujących działań pomocowych,
 • zaprezentowanie osób, które są szczególnie aktywne w dzieleniu się dobrem,
 • plakat promujący szeroko pojęte pomaganie,
 • inne pomysły i interpretacje, dotyczące aktywności pomocowej i wolontariatu.
Cele konkursu:
 • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 11-16 lat,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
 • promowanie różnych form wolontariatu i działań pomocowych
 • inspirowanie młodych ludzi do dzielenia się dobrem i pasją pomagania
 • uwrażliwienie uczniów na  potrzeby innych
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej
Kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych,
 • uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych.
Technika i format prac:
 • format A3,
 • technika dowolna (z wyłączeniem technik komputerowych).
Termin i miejsce składania prac:
Prace są w pierwszej kolejności weryfikowane wewnętrznie w każdej szkole przez nauczycieli. Termin złożenia prac przez nauczycieli (opiekunów) w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej – Filii w Pruszczu Gdańskim, u. Obrońców Pokoju 6 - to 16 listopada 2022 r.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie www: www.pbw.gda.pl/filia-pruszcz-gdanski/

Koordynator konkursu:
Joanna Kowalczyk – kierownik Filii PBP w Pruszczu Gdańskim
tel.: 58 682 32 45
e-mail: pruszcz@pbp.gda.pl