Image

V Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się V Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny o zasięgu powiatowym pod hasłem: „Ignacy Łukasiewicz - twórca przemysłu naftowego”.

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Gdański Marian Cichon oraz Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas VII i VIII z ośmiu szkół powiatu gdańskiego. W półfinale młodzież wykazała się wiedzą o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza.

W finale konkursu, który obejmował zadania z chemii i fizyki udział wzięło 18 uczniów. Poziom wiedzy z dziedziny nauk ścisłych był bardzo wysoki.


Zwycięzcami V Międzyszkolnego Konkursu Chemiczno-Fizycznego zostali:

I miejsce: Michał Gurzyński - Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim

II miejsce: Liwia Gruszczyńska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim

III miejsce: Paulina Lech – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim


Wszystkim uczestnikom konkursu i ich nauczycielom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!