• Home
  • Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 – Projekt Support Facility
Image

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 – Projekt Support Facility

Rada Państw Morza Bałtyckiego zachęca do składania wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na 2022 r. (Project Support Facility). Celem projektu jest wspieranie i wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030.

W ramach PFS finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego tj. bezpieczny i stabilny region, zrównoważony i dobrze prosperujący, tożsamość regionalna, a także dotyczące min.:
  • zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;
  • wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości ( Green Enterepreneurship);
  • innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.
O środki aplikować mogą m.in. organizacje pozarządowe.
Nabór wniosków do Project Support Facility na 2022 r. można składać w terminie do 31 marca 2022 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej RPMB:
https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf