Image

Nagrody dla policjantów

Na ostatniej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański udzielono zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakresie ścigania sprawców czynów kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za działania w zakresie ochrony mienia i porządku publicznego wynosi 10 000 zł.

Zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim ma zachęcić funkcjonariuszy do podejmowania bardziej zdecydowanych interwencji w przypadku zauważenia osób dokonujących kradzieży, niszczenia mienia lub naruszających porządek publiczny. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że taka forma wyróżniania mobilizuje policjantów do bardziej efektywnej służby oraz skuteczniejszego ścigania sprawców czynów zabronionych.

W latach 2004 –2020 nagrodą Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zostało wyróżnionych 153 policjantów.