x
  • Home
  • Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Image

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 6-14 października 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej – w wersji papierowej bezpośrednio do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@pruszcz-gdanski.pl.

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.