Image

XXVI edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego do udziału w XXVI edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz 26 i stanowi formę publicznego podziękowania, docenienia i wyrażenia najwyższego uznania dla często anonimowych bohaterów, jakimi są wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane z sektorem obywatelskim.

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

Organizacjom pozarządowym wzorcowo działającym w obszarze polityki społecznej oraz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska nagrody przyznają: Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach konkursu przyznawane są także wyróżnienia Marszałka Senatu RP, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Rzecznika Praw Obywatelskich, Akumulatora Społecznego, a także od ubiegłego roku Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W tegorocznej edycji konkursu wnioski akceptowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu wyboru laureatów znajdują się na stronie http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: Regulamin nagrody. Formularz wniosku zamieszczony jest w zakładce: Jak zgłosić NGO do konkursu.

Termin składania wniosków upływa 4 listopada 2020 o godz. 16:00.