Image

Aktualizacja bazy Rejestrów Dowodów Osobistych

W związku z aktualizacją bazy Rejestrów Dowodów Osobistych w dniu 31.03.2023 r. od godz. 13:30 nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osób powyżej 12 roku życia oraz otrzymania nr PESEL UKR dla obywateli Ukrainy.