Image

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z infografiką odnoszącą się do statystyk w kontekście osób niepełnosprawnych. Materiały opracowane zostały merytorycznie przez: Urząd Statystyczny w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Ośrodek Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Pobierz: Infografika dot. osób z niepełnosprawnościami