Image

Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dot. wyłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030, został wyłożony w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, do publicznego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.