Image

Uwaga! Ważna informacja dotycząca programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami wprowadzającymi mieszkańców w błąd informujemy, że firma dostarczająca mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego zawiadomienia o dofinansowaniach udzielanych w ramach programu „Czyste Powietrze” nie działa z upoważnienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, a osoba wskazana w ulotce jako „opiekun z terenu gminy” nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Przypominamy, że mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania. W Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze". Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródła ciepła lub termomodernizacją budynku, mogą umawiać się na bezpłatne konsultacje pod numerem telefonu +48 58 775 99 31.

Materiał na temat dofinansowań dostępnych w Pruszczu Gdańskim znaleźć można tutaj.