• Home
  • Aktualności
  • Lista aktualności
  • Zawarto umowę na przebudowę ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim
Image

Zawarto umowę na przebudowę ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

W piątek, 03.03.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. Wartość całego zadania wynosi 4 884 000,00 zł.

Wykonawcą tego zadania jest Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat z Sianowa i zgodnie z zapisami umowy powierzone zadanie powinna wykonać w terminie do 200 dni od daty zawarcia umowy, tj. do 19.09.2023 r.

Do połowy września bieżącego roku przebudujemy w mieście ulice Przy Torze i Banacha. Dodatkowo uzupełnimy oświetlenie przy ulicy Paderewskiego. Pieniądze na te inwestycje pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” (finansowanie 95% z funduszu – 5% wkładu własnego). Te środki zrównoważyły nieco stratę w naszym budżecie, powstałą w tym roku w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Przypomnę wynosi ona ponad 23 mln zł — mówi Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Umowa określa dwa kluczowe zadania i są to:
  1. przebudowa ulicy Przy Torze wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Gdańskiego nr 848/2022 z dnia 03.08.2022 r.;
  2. przebudowa układu drogowego ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Gdańskiego nr 691/2022 z dnia 23.06.2022 r.
Zamówienie współfinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczony na realizację Inwestycji: Przebudowa ul. Przy Torze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa układu drogowego ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.