Image

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Pruszczu Gdańskim na rok szkolny 2023/2024

1 marca 2023 r. w mieście Pruszcz Gdański rusza nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim, urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wnioski będzie można składać do 14 marca 2023 r. Całe postępowanie rekrutacyjne zakończy się 16 maja 2023 r. (w tym dniu komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzone będzie z wykorzystaniem Elektronicznego systemu www.pruszczgdanski.formico.pl do następujących placówek:
  1. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne dzieci 6-letnich składa się w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30, tel. +48 58 682 33 54, a dzieci 3-5 letnich w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8, tel. +48 882 180 747);
  2. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanych w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 oraz ul. Tysiąclecia 5 (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 58 682 35 14);
  3. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1, tel. +48 58 682 29 53;
  4. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanych w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8, tel. +48 58 682 35 75);
  5. Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10, tel. +48 58 682 35 38;
  6. Przedszkola Publicznego „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20, tel. +48 506 771 071;
  7. Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15, tel. +48 797 743 500;
  8. Przedszkola Publicznego „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25, tel. +48 500 045 588;
  9. Publicznego Przedszkola „Muszelka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 49, tel. +48 533 579 348.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy i kryteria, dostępne są w BIP: www.bip.pruszcz-gdanski.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem placówki, do której składany jest wniosek bądź z zespołem Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, tel. +48 58 775 99 72, +48 58 775 99 70.