Image

II Pomorskie Forum Wolontariatu

W imieniu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz miasta Gdańska zapraszamy do udziału w II Pomorskim Forum Wolontariatu. Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Pomorskie Forum Wolontariatu to międzysektorowe spotkanie dotyczące wolontariatu o charakterze edukacyjnym, sieciującym i inspirującym, organizowane w szczególnym roku, kiedy to Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z partnerami po raz kolejny tworzy przestrzeń dla praktyków i sympatyków wolontariatu, która posłuży czerpaniu z dobrych praktyk wolontariatu oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego.

W programie zaplanowana jest debata oraz sesja dobrych praktyk jako forum prezentacji pomorskich doświadczeń wolontariackich, wymiany opinii i inspiracji ku przyszłym ścieżkom rozwoju. Organizatorzy przygotowali również cykl praktycznych warsztatów, które posłużą wzmacnianiu potencjału kompetencyjnego pomorskich wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu. Nie zabraknie miejsca na spotkania, rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.

Pomorskie Forum Wolontariatu powstało z intencją wspierania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Zaproszenie na Forum kierowanie jest przede wszystkim do środowiska pomorskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, placówek kulturalnych, szkolnych kół wolontariatu, ale także do wszystkich mieszkańców Pomorza działających społecznie w grupach nieformalnych na rzecz dobra wspólnego i zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.

Formularz rejestracji: https://tiny.pl/wwv6l
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.wolontariatgdansk.pl oraz wydarzeniu na portalu Facebook: https://fb.me/e/2Dp6Pg2uK