Image

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”.

Korzystanie z aplikacji to obowiązek.

Obowiązkową 10-dniową kwarantanną obejmowane są osoby wjeżdżające do Polski z zagranicy oraz te, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Zasady kwarantanny są ściśle określone. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym odbywają kwarantannę. W przestrzeganiu tych zasad pomaga aplikacja „Kwarantanna domowa”. Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek z niej korzystać.

To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią. W nadzorze nad poprawnym odbywaniem kwarantanny pomagają nowe technologie, które wykorzystywane są we wspomnianej aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store.

Jak to działa?

Osoba objęta obowiązkową kwarantanną, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do aplikacji. W tym momencie (po dotarciu danych do systemu) osoba objęta kwarantanną dostaje sms-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji o nazwie Kwarantanna domowa.

Najpierw SMS, później aktywacja.

To ważne. Najpierw sms, później aktywacja. Otrzymanie sms-a jest kluczowe. To znak, że dana osoba objęta kwarantanną jest w bazie systemu aplikacji i że może rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywować należy po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

Sms dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?

To zależy od telefonu, którego używasz. Jeśli korzystasz z telefonu systemem Android - znajdziesz ją w sklepie Google Play. Jeśli Twój smartfon pracuje na systemie iOS, zajrzyj do App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziesz na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu kliknij w przycisk „Instaluj”.

Czas na aktywację aplikacji.
Zrobisz to za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości sms, o której była mowa powyżej.

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie.
Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobisz w trakcie korzystania z aplikacji.

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcie korzystania z apki. Od tego momentu czekaj na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniesz do wykonania kilka takich zadań. sms-y przyjdą o różnych porach.

W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Na wykonanie zadania masz 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiesz zasad odbywania kwarantanny. Wizyty policji możesz się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

Ważne! Będąc na kwarantannie nie zapominaj o tym, aby Twój telefon był zawsze naładowany, aktywny (najlepiej z włączonymi dźwiękami). Sprawdzaj sms-y.

Pomóż sobie, pomóż innym

Nasza aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc dla jej użytkowników.

Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym. Użytkownicy apki  mają także szybki dostęp do niezbędnych - pomocnych w czasie kwarantanny - informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię: +48 22 165 57 44.

Więcej na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa