Image

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Wytrenowani Kettle Power

W dniu 05.08.2022 r. do Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Wytrenowani Kettle Power. Zadanie związane jest z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących dyscyplinę Kettlebell Lifting.

Uwagi dotyczące oferty można zgłosić w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Więcej informacji i treść oferty uproszczonej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.