Image

Nabór wniosków do nagrody kulturalnej Burmistrza

Do dnia 30 września 2022 r. można zgłaszać kandydatury do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2022. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
  • organizacje pozarządowe działające w sferze kultury,
  • instytucje kultury,
  • stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej działające na terenie miasta,
  • szkoły,
  • radni,
  • media,
  • osoby fizyczne.

Pełna treść ogłoszenie oraz wniosek do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pruszcz-gdanski.pl

W zeszłym roku nagrodę otrzymał pan Roman Ciesielski. Więcej informacji o tym wydarzeniu i działalności pana Romana można znaleźć w artykule: https://pruszcz-gdanski.pl