• Home
  • Weź udział w konsultacjach dot. Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030
Image

Weź udział w konsultacjach dot. Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do zabrania głosu w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030”.

W strategii wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój naszego miasta do 2030 roku. Celem trwających właśnie konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom społecznym i gospodarczym oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego złożenia uwag dotyczących przedmiotowego projektu dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą do 17 listopada 2020 r. (wtorek) w formie:

  1. Otwartych spotkań konsultacyjnych. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego i środków ostrożności spotkania konsultacyjne przeprowadzone zostaną w formie on-line:
  • 20 października 2020 r. w godz. 1200 - 1300.
  • 26 października 2020 r. w godz. 1600 – 1700.

Link do spotkania będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (http://bip.pruszcz-gdanski.pl).

  1. W formie elektronicznego formularza na platformie prezentującej Konsultacje Społeczne w mieście Pruszcz Gdański dostępnego pod adresem https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne.
  2. Z wykorzystaniem Formularza uwag. O tym, czy formularz został złożony w terminie decyduje data wpływu do Urzędu. Wypełnione formularze uwag można składać:
  • do skrzynki wystawionej w holu głównym siedziby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek w godz. 900 – 1700 oraz wtorek – piątek w godz. 730 – 1530;
  • drogą elektroniczną na adres: strategia@pruszcz-gdanski.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (liczy się data wpływu do urzędu).

Pobierz: Projekt Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030 - konsultacje społeczne - 13.10.2020.-.17.11.2020.pdf
Pobierz: Formularz uwag - Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2030.docx