Image

Nowe obostrzenia od 10 października 2020 r.

Informujemy, że od soboty 10 października 2020 r. zostają nałożone nowe obostrzenia na obszary znajdujące się w strefie żółtej stanu epidemii wywołanej zakażeniami SARS-CoV-2. Od ubiegłego tygodnia w strefie żółtej znajduje się powiat gdański.

Do obecnie obowiązujących ograniczeń dla stref żółtych dodano:
 • obowiązek zakrywania ust i twarzy na wolnym powietrzu,
 • podczas zakupów obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk,
 • każdy kto nie nosi maseczki musi na żądanie policji lub straży gminnej, okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność,
 • nie ma obowiązku zakrywania ust na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego lub plaży,
 • wydarzenia sportowe mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności. Dotyczy to stadionów, boisk, basenów, stadnin, stajni itp., siłowni, w klubów
  i centrów fitness, a także obozów sportowych. Osoby uczestniczące w wydarzeniach sportowych zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu. Wymagane jest bezwzględne prowadzenie weryfikacji liczby osób, dezynfekcja szatni itp.,
 • imprezy kulturalne mogą obywać się wyłącznie z udziałem 25 % publiczności. Podczas imprez kulturalnych w otwartej przestrzeni obowiązuje limit 100 osób oraz 1,5 m dystans między uczestnikami,
 • w restauracjach i ogródkach obowiązuje dystans 1 osoba ma 4 m2. Klienci muszą też zakrywać nos i usta do czasu zajęcia miejsca przy stoliku, obsługa zaś przez cały czas,
 • baseny i aquaparki – obowiązuje ograniczenie do 75 % obłożenia,
 • siłownie i kluby fitness – obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 7 m2,
 • kina - obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 % publiczności, jest obowiązek zachowania 1,5 m odstępu oraz zasłaniania ust i nosa,
 • kościoły - jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele,  jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli odbywa się
  na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult),
 • inne imprezy i spotkania (niezależnie od ich rodzaju) - wprowadzono ograniczenie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest też obowiązek zakrywania ust i nos,
 • transport zbiorowy - obowiązek zakrywania ust i nosa. Można przewozić tyle osób, ile wynosi: 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych,
 • dyskoteki i kluby nocne - obowiązuje całkowity zakaz działania,
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie i studia tatuażu - w miejscu prowadzenia takiej działalności może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci,
  a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
 • udział osób uczestniczących w przyjęciach okolicznościowych i zgromadzeniach ogranicza się do 75 osób,
 • wesołe miasteczka, parki rozrywki i rekreacji - jednoczesna liczba osób korzystających z tych miejsc nie może być większa niż 1 osoba na 10 m2,
 • sanatoria - zasady pobytu się nie zmieniły, a warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Dotyczy to również leczenia uzdrowiskowego oraz leczenia sanatoryjnego dzieci,
 • wesela i uroczystości rodzinne - od 17 października 2020 r. obowiązywać będzie ograniczenie liczby uczestników do 75 osób, nie licząc obsługi. Na tego typu imprezach nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust, choć jest zalecane,
 • udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5-metrowy dystans oraz zakrywają nos i usta,
 • wyznacza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami na co najmniej 100 m.
Prosimy nie lekceważyć zagrożenia epidemiologicznego. Przestrzeganie nałożonych ograniczeń to odpowiedzialność za siebie i za innych, szczególnie za osoby starsze i te osoby, które mają słabszą odporność.
 
covid-zaostrzenie wytyczne