Image

Webinarium pt. „Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych”

Seminarium online pt. „Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych” organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR), we współpracy z Komendą Główną Policji. Skierowane jest do środowiska seniorów zainteresowanych inwestowaniem poprzez fundusze inwestycyjne. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z inwestowaniem przy pomocy funduszy inwestycyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku (w godz. 11:00-14:00).

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa najpóźniej do 20 czerwca 2022 roku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres: cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.