Image

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy) oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim", w terminie do 26 maja 2022 r. do godz. 15:30 bezpośrednio w portierni Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl