• Home
  • Aktualności
  • Lista aktualności
  • Specjalny punkt wsparcia dla Ukraińców szukających pracy już działa | Спеціальний пункт підтримки українців, які шукають роботу, вже працює
Image

Specjalny punkt wsparcia dla Ukraińców szukających pracy już działa | Спеціальний пункт підтримки українців, які шукають роботу, вже працює

Obywatele Ukrainy, zainteresowani poszukiwaniem pracy i podjęciem zatrudnienia w województwie pomorskim, mogą liczyć na wsparcie specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W punkcie przy u. Żabi Kruk 16 w Gdańsku otrzymają niezbędną pomoc.
 
Uchodźcy z Ukrainy będą poszukiwać pracy. Poradnictwo zawodowe i poszukiwanie pracy to planowanie przyszłości, następny krok po udzieleniu uchodźcom pilnej pomocy kryzysowej. Wojewódzki Urząd Pracy oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych rozpoczynają usługi doradztwa zawodowego i prawnego dedykowane uchodźcom z Ukrainy.

Szukający pracy, dowiedzą się, gdzie i jak znaleźć najlepszą ofertę – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.Z każdym przeprowadzamy wywiad na temat kwalifikacji, badamy, jakie ma predyspozycje, pomagamy w określeniu kierunków rozwoju zawodowego i na tej podstawie sporządzamy CV. Przygotowujemy też do rozmowy z pracodawcą i kierujemy po konkretne oferty do powiatowych urzędów pracy – zaznacza Żmudzińska.

Punkt przy Żabim Kruku 16 w Gdańsku mieści się w Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP. Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 można przyjść i porozmawiać o rynku pracy, swoich kompetencjach, przygotować CV, dostać ofertę pracy oraz skorzystać z poradnictwa prawnego związanego z zatrudnieniem. Zapewnione jest też tłumaczenie we współpracy z wolontariuszami – studentami Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji: https://pomorskie.eu/specjalny-punkt-wsparcia-dla-ukraincow-poszukujacych-pracy-juz-dziala-przy-zabim-kruku-w-gdansku-juz-dziala/
 

Громадяни України, зацікавлені в пошуку роботи та працевлаштуванні в Поморському воєводстві, можуть розраховувати на підтримку спеціалістів Воєводського бюро праці в Гданську. У пункті Żabi Kruk 16 у Гданську їм отримають необхідну допомогу.
 
Біженці з України будуть шукати роботу. Профорієнтація та пошук роботи – це плани на майбутнє, наступний крок після надання біженцям невідкладної кризової допомоги. Воєводське бюро праці та районна палата юрисконсультів розпочинають надання професійних та юридичних консультацій, присвячених біженцям з України.

Люди, які шукають роботу, дізнаються, де і як знайти найкращу пропозицію, – каже Катажина Жмудзінська, заступник директора Воєводського бюро праці в Гданську. – Ми опитуємо кожного про кваліфікацію, досліджуємо їх схильності, допомагаємо визначити напрямки професійного розвитку і на основі цього складаємо резюме. Ми також готуємося до співбесіди з роботодавцем і направляємо на конкретні пропозиції до повітових бюро праці, – підкреслює Жмудзінська.

Пункт за адресою Żabim Kruku 16 в Гданську знаходиться в Центрі інформації та планування кар’єри ВЛО. З понеділка по п'ятницю з З 8:00 до 16:00 ви можете прийти та поговорити про ринок праці, свої компетенції, підготувати резюме, отримати пропозицію роботи та скористатися юридичною консультацією, пов’язаною з працевлаштуванням. Переклад також здійснюється у співпраці з волонтерами – студентами Гданського університету.

Більше інформації: https://pomorskie.eu/specjalny-punkt-wsparcia-dla-ukraincow-poszukujacych-pracy-juz-dziala-przy-zabim-kruku-w-gdansku-juz-dziala/