Image

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu gdańskiego

W imieniu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i Centrum Medycznego Lux Med. Sp. z o. o. serdecznie zapraszamy do wzięcia  udziału w projekcie pod nazwą „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu gdańskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem programu jest wczesna identyfikacja osób chorych na cukrzycę typu 2, osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 oraz promocja zdrowego stylu życia. 

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej od 18-64 lat zamieszkujących na terenie powiatu gdańskiego. Nie ma tu znaczenia adres zameldowania, ale faktyczne zamieszkiwanie na terenie powiatu gdańskiego. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i trwa 1 rok od momentu zakwalifikowania się do programu.

W czasie udziału w programie uzyskasz:

  •  badania przesiewowe glikemii na czczo wykonywane po wstępnej weryfikacji,
  •  konsultacje lekarskie i pielęgniarskie,
  •  udział w spotkaniu z interpersonalnym zespołem specjalistów w zakresie zapobiegania i leczenia
  •  cukrzycy typu2,
  •  opiekę dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa.

Co zrobić, aby zgłosić się do udziału w programie:

  1.  Jeśli masz 45 lat lub więcej i mieszkasz na terenie powiatu gdańskiego wypełnij formularz zgłoszeniowy i zarejestruj się w Centrum Medycznym Lux Med.
  2.  Jeśli masz mniej niż 45 lat i mieszkasz na terenie powiatu gdańskiego wypełnij ankietę findrisk i jeśli z odpowiedzi wynika, że masz 12 punktów lub więcej, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zarejestruj się w Centrum Medycznym Lux Med.
Rejestracji do projektu można dokonać osobiście lub pod nr telefonu +48 885 617 391 Centrum Medyczne Lux Med w Pruszczu Gdańskim.

Uwaga! Z udziału w programie wyłączone są osoby, które już zostały zdiagnozowane jako chorujące na cukrzycę.

1. Ankieta finrisk (jeśli masz 45 lat i więcej nie musisz jej wypełniać)
2. Formularz zgłoszeniowy do programu