Image

Budowa stacji uzdatniania wody SUW nr 4 w Pruszczu Gdańskim

W południowo-zachodniej części Pruszcza Gdańskiego w okolicy osiedla „Debiut” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. realizuje inwestycję rozpoczętą w sierpniu 2021 roku. Projekt przewiduje budowę nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody (SUW nr 4 ) i dwa zewnętrzne zbiorniki retencyjne. Budynki  i dach obiektu będą porośnięte zielenią  nawiązując charakterem do istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed rozpoczęciem inwestycji w 2020 roku spółka „WIK” wykonała dedykowaną stacji studnię głębinową. Uzdatniana woda będzie pochodzić z pokładów czwartorzędowych na głębokości 240 m. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2022 roku.


zdjęcia: zródło  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. Pruszcz Gdański