Image

Zmiana ceny części kolejowej biletu łączonego od 1 stycznia 2022 r.

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej informuje, że w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (będącego organizatorem transportu kolejowego), z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają ceny części kolejowej biletów łączonych. Ceny części komunalnej, emitowanej przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, nie zmieniają się.

Bilety zakupione w dotychczasowej cenie (w grudniu 2021 r.) zachowują swoją ważność przez cały okres, na który zostały nabyte. Nie zmieniają się uprawnienia do przejazdów ulgowych, tzn. bilety kolejowe w dalszym ciągu można nabywać z kolejową ulgą ustawową, jak również z 10-procentową ulgą dla osób powyżej 60 roku życia (szczegółowy zakres uprawnień: Ulgi i uprawnienia do przejazdów ulgowych MZKZG). Zmianie nie ulegają ceny pozostałych biletów metropolitalnych, w tym kolejowo-komunalnych 24- i 72-godzinnych.

Taryfa biletów łączonych obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. znajduje się na stronie: Taryfa biletów łączonych - ceny obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. MZKZG.