x
  • Home
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
Image

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z otwartym konkursem ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla miasta Pruszcz Gdański.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/10786/ogloszenie