Image

Konferencja Pamięć (o) Gdańskiej Macierzy Szkolnej w stulecie powstania

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku serdecznie zaprasza miłośników Gdańska i innych pasjonatów historii do udziału w bezpłatnej konferencji "Pamięć (o) Gdańskiej Macierzy Szkolnej w stulecie powstania", która odbędzie się w formie zdalnej w piątek 26 listopada 2021 r. w godz. 16.00-18.50.

Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników na temat organizacji kulturalno-oświatowej, której imię nadano Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku
45 lat temu. W 2021 roku PBW w Gdańsku świętuje jubileusz 75-lecia w nietypowy sposób, proponując udział w zdalnej konferencji, dedykowanej pamięci tych, którzy działali społecznie w organizacji powołanej do życia dokładnie 100 lat temu – 26 listopada 1921 roku.  

W programie:
  • Geneza i znaczenie Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1921-1939) – dr Jan Daniluk, Dział Edukacji i Popularyzacji Nauki - Hevelianum,
  • Uwarunkowania społeczne i kulturowe dla działalności Macierzy Szkolnej na terenach wiejskich Wolnego Miasta Gdańska – Marek Kozłow, Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański,
  • Placówki Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku – Jagoda Załęska-Kaczko,
  • Jak i czego uczono? Programy nauczania w szkołach Polskiej Macierzy Szkolnej –  dr Anna Krüger, Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański,
  • Życie codzienne w placówkach Macierzy Szkolnej na Gdańskich Wyżynach 1934-1939 – Bartosz Gondek, Kierownik Referatu Ekspozycji
    i Dziedzictwa Kulturowego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.
Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.pbw.gda.pl/pamiec-o-gdanskiej-macierzy-szkolnej-w-stulecie-powstania-konferencja.

Rejestracja na wydarzenie:
www.bibliotekapedagogiczna183.clickmeeting.com/rejestracja

Na podany podczas rejestracji adres e-mail uczestnicy otrzymają informację zwrotną z linkiem umożliwiającym udział w webinarium. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacji o wydarzeniu udziela Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Gdańsku: wspomaganie@pbw.gda.pl lub tel. 58 344 01 68 wew. 115.