Image

Jestem Tatą - mam wpływ!

Celem kampanii społecznej "Jestem Tatą - mam wpływ!" jest zwiększenie świadomości ojców na temat znaczenia roli ojca w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom u młodzieży. Realizator kampanii, Fundacja Gladius Gloriae, pragnie uświadomić, że dobra jakościowo relacja z dzieckiem wpływa na jego bezpieczeństwo w przyszłości. Dzięki sile autorytetu ojca i poczuciu bezpieczeństwa, jakie daje więź z ojcem, dziecko będzie potrafiło podjąć bezpieczniejsze dla siebie decyzje.

Podstawą przekazu będą wykonane badania społeczne na terenie województwa pomorskiego badające poziom świadomości tego aspektu ojcostwa. Raport z badań będzie dostępny pod koniec listopada na stronie projektu www.wplywojca.pl.

Podczas kampanii odbędzie się sympozjum "Ojcowie dla Ojców", podczas którego wysłuchamy kilku paneli dyskusyjnych oraz będzie można wziąć czynny udział w debacie z naszymi gośćmi. Sympozjum odbędzie się 20.11.2021 r. w Filharmonii Bałtyckiej na sali kameralnej. Wydarzenie będzie transmitowane online.

Prelegentami naszego sympozjum będą:
  • Wojciech Olszewski
  • prof. dr hab. Grzegorz Grochowski
  • Janusz Wardak
  • dr inż. Jacek Pulikowski
Dyskusje poprowadzi Alicja Samolewicz-Jeglicka. Na zakończenie sympozjum muzyczna twórczość Pana Piotra Nagiela przybliży doświadczenia będące szczególną refleksją nad tematem profilaktyki. Szczegółowy program sympozjum dostępny na stronie: www.wplywojca.pl.

Ojcowie zaproszeni są także na cykl szkoleń i warsztatów "Wspieranie przez działanie", podczas których będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności jak wspierać i budować bezpieczną, pełną zaufania relację z dzieckiem oraz z jakimi uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi mierzy się dzisiejsza młodzież. Na tę część kampanii będzie można zapisywać się drogą mailową: info@gladiusgloriae.pl do końca tego roku. Spotkania są bezpłatne, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Każde spotkanie odbędzie się w innym powiecie województwa pomorskiego, bliższe dane  zostaną podane na początku 2022 roku. Terminy warsztatów to:
10 luty 2022 – spotkanie I
10 marca 2022 – spotkanie II
21 kwietnia 2022 – spotkanie III
12 maja 2022 – spotkanie IV
9 czerwca 2022 – spotkanie V

Działania promocyjne w sferze medialnej w ramach kampanii potrwają do 19.11.2021r.

Fundacja Gladius Gloriae działa głównie na terenie województwa pomorskiego. Początki jej działań silnie wiążą się z Bractwem św. Pawła. Fundacja jest kontynuatorem działalności tego podmiotu, skupiającego mężczyzn pragnących szerzyć wartości patriotyczne oraz prorodzinne. W ramach strategii, Fundacja skupia się na propagowaniu tych wartości wśród mężczyzn dążących do rozwoju własnego i chcących być dla innych.

Kontakt do organizatora:
info@gladiusgloriae.pl
www.gladiusgloriae.pl

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności Program NOWEFIO 2021-2023.
 
strona internetowa kampanii  www.wplywojca.pl
facebook kampanii: www.facebook.com/jestem.tata.mam.wplyw
instagram kampanii: www.instagram.com/jestem_tata_mam_wplyw
zakładka z plakatami i logami: www.wplywojca.pl/branding