Image

Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży na rzecz najemcy

Gmina Miejska Pruszcz Gdański informuje o nieruchomościach wytypowanych do sprzedaży na rzecz najemcy. jest to pięć lokali o powierzchni od 26,28 m2 do 52,52 m2.

Pełny wykaz znajduje się na stronie: www.bip.pruszcz-gdanski.pl//wykaz-nieruchomosci-wytypowanej-do-sprzedazy-na-rzecz-najemcy.

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020.1990 tekst jednolity ze zmianami), powinny składać wnioski do dnia 3 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, pok. 18.

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres e-mail: swiecicka@pruszcz-gdanski.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu: +48 58 775 99 46.