• Home
  • Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
Image

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie uchwały, do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej (na formularzu konsultacji) - w wersji papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,  83-000 Pruszcz Gdański (pokój 37, e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl), w terminie do 18 października 2021 r. (liczy się data wpłynięcia uwag do urzędu).

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie: www.bip.pruszcz-gdanski.pl

Do przekazania uwag można również skorzystać z formularza online: www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl