Image

Pruszczańskie szkoły z dofinansowaniem z Programu Aktywna tablica 2021

Pruszczańskie szkoły otrzymały dofinansowanie z Programu Aktywna Tablica 2021. Środki zdobyte z tego programu przeznaczone zostaną na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania złożyły:
- Liceum Ogólnokształcące nr 1 – wnioskowana kwota wsparcia 14 000,00 zł (udział po raz pierwszy, interaktywny monitor dotykowy);
- Szkoła Podstawowa nr 1 – wnioskowana kwota wsparcia 14 000,00 zł (udział po raz pierwszy, interaktywny monitor dotykowy);
- Szkoła Podstawowa nr 2 – wnioskowana kwota wsparcia 34 728,00 zł (pomoce, narzędzia do terapii – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);
- Szkoła Podstawowa nr 3 – wnioskowana kwota wsparcia 26 250,00 zł (pomoce, narzędzia do terapii – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);
- Szkoła Podstawowa nr 4 – wnioskowana kwota wsparcia 34 989,40 zł (pomoce, narzędzia do terapii – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Wpłynęły 162 wnioski od organów prowadzących (470 szkół). Do objęcia wsparciem finansowym wojewódzki zespół kwalifikacyjny, powołany przez wojewodę, zarekomendował 190 szkół z 81 organów prowadzących (łączna kwota dofinansowania 3 818 154,30 zł).

Wśród szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański, dofinansowanie zostało przyznane w pełnej wnioskowanej kwocie następującym szkołom:
- Liceum Ogólnokształcące nr 1 – kwota wsparcia 14 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – kwota wsparcia 14 000,00 zł.

Lista szkół zakwalifikowanych do dofinansowania (kwoty) znajduje się tutaj.