Image

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Od 6 do 28 października 2021 roku w wylosowanych gospodarstwach domowych z południowych dzielnic Gdańska oraz gmin: Żukowo, Kolbudy i Pruszcz Gdański, ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Celem tego badania będzie poznanie codziennych zachowań komunikacyjnych pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów oraz pieszych. Zebrane podczas badania informacje zostaną wykorzystane do analiz zmierzających do wytyczenia optymalnego przebiegu drugiej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Podczas badania ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa domowe i pytać ich mieszkańców o to, jak na co dzień przemieszczają się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Pytania będą dotyczyły środków transportu oraz czasu podroży. Jeden wywiad będzie trwał około 10 minut. W każdym gospodarstwie w badaniu może wziąć udział każda osoba w wieku powyżej 6 lat. O odpowiedzi w imieniu najmłodszych mieszkańców poproszeni zostaną ich rodzice lub opiekunowie. Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Przetwarzanie danych zebranych podczas badania będzie się odbywało w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

Więcej informacji o projekcie: https://www.pkm-sa.pl/projekty/pkm-poludnie/