• Home
  • Zamknięcie dla ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Siwiałka
Image

Zamknięcie dla ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Siwiałka

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, że w związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku wydaną na skutek postępującej degradacji drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Siwiałka w km od ok. 30+048 do ok. 30+118, wystąpiła pilna potrzeba wykonania robót zabezpieczających jezdnię i chodnik ww. lokalizacji. Powyższe wiąże się z koniecznością wykonania  wzmocnień podłoża gruntowego, co z kolei wymusza zamknięcie dla ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Siwiałka na czas niezbędny dla realizacji robót. Planowany termin zakończenia robót to 01.12.2021 r.

W związku z powyższym, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawiadamia o wprowadzeniu od dnia 30.09.2021 r. godz. 7.00 tymczasowej organizacji ruchu. Na czas całkowitego zamknięcia drogi zostanie poprowadzony objazd drogami krajowymi nr 91 (jako alternatywny objazd autostradą płatną A1), 22 i drogami wojewódzkimi nr 222, 224, 226. Objazd dla komunikacji zbiorowej został wyznaczony drogą gminną (ul. Dębowa) w Siwiałce. Pod adresem: http://gofile.me/4Yynw/G3caVcs1o został zamieszczony projekt tymczasowej organizacji ruchu przedstawiający założenia projektowe na czas jej wprowadzenia. Z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym przed planowaną datą wyłączenia ruchu odcinka DW 222 objętego robotami, między innymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222, zostaną ustawione tablice z informacją o planowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania zamknięcia dla ruchu odcinka DW 222. 

Za powstałem utrudnienia przepraszamy i prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.