Image

Kwalifikacja wojskowa

Informujemy, że trwa kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 r. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące w Pruszczu Gdańskim zostanie przeprowadzona w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 34 w dniach od 1 do 12 października 2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Telefony kontaktowe:

  • Urząd Miasta Pruszcz Gdański, Stanowisko ds. Obronności +48 58 775 99 10 lub +48 500 073 900.
  • Powiatowa Komisja Lekarska +48 669 481 669.